Siasah Dan Maslahah Ketika Era Kepimpinan Nabawi

Rabu, 28 September 2011

Nabi Muhammad S.A.W tidak meninggalkan perincian yang terlalu rigid dalam masalah politik. Politik bukanlah ibadah khusus seperti solat, puasa yang seumpamanya yang tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangkan. Politik itu sesuatu yang bergerak berdasarkan kemaslahatan hidup manusia. Justeru, Nabi S.A.W tidak meninggalkan pen-detail-an tentang politik, sebaliknya hanyalah prinsip-prinsip umum untuk dipegang oleh manusia. Jika ada perincian sekalipun, ia pasti mempunyai faktor tempat dan masa yang terdedah kepada perubahan.

Apatah lagi, pentadbiran kerajaan Nabi S.A.W tidaklah sistematik seperti zaman selepas itu. Ini kerana keperluan politik sudah memadai dengan bentuk pengurusan yang lebih menjurus kepada tribal system ketika itu. Maka pengurusan Nabi S.A.W berdasarkan kepada keperluan rakyat menurut posisi zamannya. Kemudian politik itu berkembang dan pengurusannya lebih rumit dan terperinci. Tidak sama pula antara satu tempat dengan yang lain, wilayah dengan wilayah, negeri dengan negeri, antara negara dengan negara.


Maka, kita dapati banyak perubahan politik yang dilakukan selepas kewafatan Nabi S.A.W, khususnya bermula pada zaman Saidina Umar Al Khattab. Ijtihad dalam politik lebih luas dan terbuka. Terasnya, kemaslahatan rakyat. Islam bersifat luas dalam hal politik. Ini kerana syariat itu dibina atas dasar kemaslahatan manusia.

Kata Al Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah (meninggal 751H), "Sesungguhnya syariat Islam itu binaan dan asasnya adalah atas segala hikmah dan kebaikan untuk manusia di dunia dan akhirat. Syariah Islam itu segalanya keadilan, kebaikan dan hikmat. Maka setiap perkara yang terkeluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada yang berlawanan dengannya, dari kebaikan kepada kerosakan, dari hikmat kepada sia-sia maka ianya bukan syariah Islam sekalipun diberikan takwilan untuknya" (Ibn Qayyim Al Jauziyyah, I'lam  Al Muwaqqi'in, 3/3, Beirut: Daral-Jail).

Ertinya, apa yang penting dalam penegakan syariat adalah tujuan atau maqsad utama syariat itu iaitu kemaslahatan manusia. Bukan soal nama, slogan, tema dan seumpamanya, tetapi apa yang penting adalah matlamat dari perlaksanaan sesuatu perkara yang dikaitkan dengan nama syariah itulah yang paling penting.

Jika kita memberikan nama yang "Islamik" sekalipun, tetapi tidak mencapai tujuan syariah iaitu keadilan untuk manusia, maka ia tidak boleh dianggap Islamik. Nama bukan penentu, isi dan pencapaian maqsad itulah yang paling penting. Sebab itu, jika menamakan negara dengan "Daulah Islamiyyah" tetapi tidak mencapai maqsad keadilan, maka nama itu tidak bererti, bahkan memberikan salah faham umum terhadap agama yang suci ini.

Untuk mencapai keadilan dan tujuan perlaksanaan syariah, ia memerlukan kefahaman terhadap nas dan penelitian terhadap realiti semasa. Kefahaman yang literal terhadap hadis-hadis siasah akan menjadikan perlaksanaan Islam dalam bidang tersebut gagal mencapai tujuan sebenar syariat. Sebab itu dalam hadis Nabi S.A.W bersabda, "Jangan dipotong tangan (pencuri) ketika dalam peperangan" (Riwayat At Tirmizi dan Ad Darimi).

Al Imam Tirmizi (297H) ketika meriwayat hadis ini menyebut, "Sebahagian ilmuwan berpegang dengan nas ini, antara mereka Al Auza'ie", mereka berpendapat tidak dilaksanakan hudud ketika peperangan, berhadapan dengan musuh kerana dibimbangi individu yang dihukum itu akan pergi menyertai musuh...". Dalam riwayat Imam Abi Daud, "Jangan dipotong tangan ketika pemusafiran".

Dalam hadis di atas, Nabi S.A.W mengambil kira persoalan realiti tempat, masa dan kesan terhadap sesuatu perlaksanaan hukum. Saya melihat, jika kebimbangan musuh mengambil kesempatan atau orang Islam meninggalkan Islam itu adalah sebab yang dilihat oleh sebahagian sarjana mengapa Nabi S.A.W melarang hukuman tersebut dilaksanakan, maka pada zaman yang fitnah terhadap Islam di pelbagai penjuru dan kerapuhan iman umat Islam begitu nyata, penelitian tentang perlaksanaan hudud itu mestilah lebih berhati-hati.

Perlaksanaan hudud mestilah membawa natijah yang positif, bukan negatif kepada Islam. Maka perjuangan mewujudkan suasana yang kondusif itu mendahului usaha perlaksanaan hudud. Setelah wujudnya masyarakat adil; pemerintah dan rakyat, suasana iman dan Islam, kehidupan yang aman dan bahagia, tiba-tiba ada yang mencetuskan jenayah yang mencemarkan itu semua, ketika itu apabila dilaksanakan hudud tertonjollah kesan dan keindahan-nya.

Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik, dia berkata, "Harga barang telah menjadi mahal di Madinah pada suatu ketika di zaman Rasulullah S.A.W. Maka orang ramai pun berkata : "Wahai Rasulullah! Harga barang telah mahal, tetapkan harga untuk kami". Jawab Rasulullah, "Sesungguhnya Allah, Dialah yang menetapkan harga, yang menyempit dan melimpahkan (kurniaan), yang maha memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap untuk menemui Allah dalam keadaan tiada seorang pun dalam kalangan kamu yang menuntut daripadaku haknya yang dizalimi sama ada pada darah atau harta" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, At Tirmizi, Ibn Majah, Ad Darimi)

Dalam hadis ini, Nabi S.A.W enggan menetapkan atau mengawal harga barang (price control policy). Baginda bimbang itu akan menzalimi peniaga. Ini sangat relevan dengan keadaan para peniaga pada zaman Baginda, keadaan barangan yang diniagakan dan juga bentuk perdagangan yang ada ketika itu. Namun, apabila zaman berubah, sikap peniaga, keadaan pasaran (market situation) pun berubah.

Jika price control policy tidak diwujudkan, para pembeli pula mungkin menjadi mangsa. Untuk itu kita dapati para sarjana feqah sejak dahulu ada yang memboleh penetapan harga oleh pihak berkuasa apabila melihat kepada perubahan keadaan.

Kata Imam Al Munawi (meninggal 1031H) : "Rabiah (bin 'Abd Ar Rahman) telah mengharuskan penetapan harga. Ini sebenarnya Mazhab 'Umar, kerana itu akan memelihara sistem harga. Kata Ibn Al 'Arabi Al Maliki: sebenarnya, harus menetapkan harga dan mengawal urusan dengan suatu undang-undang yang tidak menzalimi kedua belah pihak (peniaga dan pembeli). Apa yang disebut oleh Al Mustafa (Nabi S.A.W) adalah benar, apa yang dilakukannya adalah tepat, namun itu untuk yang betul niat dan agama mereka. Adapun kaum yang berhasrat memakan harta dan menyusahkan orang ramai, maka pintu Allah adalah luas dan hukum dilaksanakan" (Al Munawi, Faidh Al Qadir, 2/337. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah). Hal yang sama disebut oleh Ibn Taimiyyah dalam Majmu' al-Fatawa.

Kefahaman yang sebegini bukan menolak hadis, sebaliknya berusaha melihat nas dari segi teks dan konteks. Maka, pemimpin Muslim yang hendak memimpin umat dalam era ini, tidak boleh terlalu literal dalam memahami nas, tetapi hendaklah melihat Maqasid Al Syariah (The higher objectives of Islamic Law) bagi setiap nas-nas yang berkaitan politik Islami.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan